Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 18.03.2009

Muudeti Kuusalu valla küladele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise korda.

Kehtestati Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused.

Muudeti sotsiaaltoetuste andmise korda Kuusalu vallas.

Kinnitati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2009. aastaks.

Muudeti hooldajatoetus maksmise korda Kuusalu vallas.

Kinnitati Kuusalu valla 2009. a eelarve.

Määrati Rummu külas Kraavi maaüksusele elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarve.

Tunnistati kehtetuks Loksa Vallavolikogu 06.10.2005 otsus nr 37 "Detailplaneeringu algatamine".

Kehtestati detailplaneeringud:
Kolga-Aabla küla Mustoja 3 kinnistul;
Pedaspea küla Välja, Rohu, Kingu, Uuevälja ja Vare kinnistutel;
Põhja küla Kadaka 1 kinnistul.

Saadeti II lugemisele Sõitme küla Roostiku maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemise otsus.

Taotleti Kuusalu valla omandisse Aia II kinnistust moodustatavad maaüksused Aiamuru ja Aia tn.

Anti tasuta kasutamiseks OÜ-le Kuusalu Soojus vallavara.

Muudeti Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025.

Garanteeriti kohalike avalike teenuste arendamise programmist Kiiu lasteaia ehitamise omafinantseering.

Kuulati vallavanema infot Huntaugu karjääri kaevelepingu pikendamisest Kiiu Soonega; Kuusalu aleviku ümber teemaplaneeringu algatamisest.

Autor: Raja Kadajas
volikogu sekretär
Kuupäev: 19.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee