Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 19.03.2009

19. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.20, oli päevakorras 20 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Suurpea küla Saunarahva kinnistul asuva vana elamu lammutamiseks ja uue projekteerimiseks ning Salmistu küla Pedassaare 2 kinnistule üksikelamu laiendamiseks.

Ehitusluba väljastati Soorinna küla bussiootepaviljoni ehitamiseks. Kirjalik nõusolek väljastati Saunja küla Püssi kinnistule sauna ja garaaži ehitamiseks.

Neli korraldust anti kinnistu jagamiseks.

Kaks korraldust väljastati hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Kiiu alevikku määrati tänavanimed.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 24.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee