Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 26.03.2009

26. märtsi vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 13.15, oli päevakorras 35 punkti.

Vastu võeti Sõitme küla Kalda kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused määrati Allika küla endise koolimaja pansionaadiks rekonstrueerimiseks.

Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu küla Võsametsa-Tülivere kinnistule sauna ehitamiseks.

Üks korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ning kompensatsiooni määramiseks.

Raha eraldati MTÜle Veljo Tormise Kultuuriselts, MTÜle Eesti Koolinoorte Segakoor ja MTÜle Pohiranna.

Üks korraldus anti tervisetoetuse, kaks ühekordse sotsiaaltoetuse ja üks korraldus vältimatu abi toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu valla 2009. aasta eelarve kulude jaotus.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 31.03.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee