Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Lahemaa külade miljööväärtuste koolitus

LAHEMAA KÜLADE MILJÖÖVÄÄRTUSTE KOOLITUS

2. ja 3. mail 2009 kell 9.30-17.00 korraldab Keskkonnaameti Viru regioon koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskusega Lahemaa looduskeskuses eelkõige piirkonna elanikele ja majaomanikele suunatud teoreetilis-praktilise koolituse.

2 päeva jooksul käsitletakse miljööväärtuslike alade hoidmise põhimõtteid, Lahemaa külade arhitektuuriväärtuste säilitamist miljööst detailideni, vanade majade säästvat renoveerimist ja looduslikke keskkonnasäästlikke materjale. Toimuvad traditsiooniliste viimistlusmaterjalide (krohvid, värvid) töötoad ning puitakende ja -uste restaureerimise praktika. Väljapanek säästva renoveerimise alasest kirjandusest ja toodetest.

Koolitus, sealhulgas söögid, on tasuta. Kuna kohtade arv on piiratud, on hädavajalik eelnev registreerimine: 53327893, ave.paulus@keskkonnaamet.ee . Selga rõivad, mida ei ole kahju määrida, kaasa hea tuju. Koolitust toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

KOOLITUSE KAVA:

Laupäev, 02.05.2009

9.30-10.00 Lahemaa rahvuspargi külade väärtustest ja kaitserežiimist

Lektor- Ave Paulus, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist

10.00- 11.30 Miljööväärtus – mis see on? Miljööväärtuse hoidmisest ja säilitamisest

Lektor: Riin Alatalu, Tallinna miljööväärtuste osakonna juhataja

11.30 – 11.50 energiapaus

11.50-13.20 Hoone algupäraste ehisdetailide väärtuse ja restaureerimise võimaluste hindamine, nende säilitamine. Traditsiooniliste ehitus- ja viimistlusmaterjalide kasutamine vanade majade renoveerimisel

Lektor: Tarmo A. Elvisto, SRIK-i juhataja

13.20-14.00 lõuna

14.00-17.00 Majatohtri praktika

Akende, uste restaureerimine. Restauraator Kalle Kase

Traditsiooniliste värvide, õlide, vahade kasutamine. Sille Karmo, Majatohter

Pühapäev, 03.05.2009

10.00 -11.30 Miljööväärtustest Lahemaa rahvuspargis Pedaspea jt rannakülade näitel

Lektor: arhitekt Jaan Tiidemann

11.30-11.50 energiapaus

11.50-13.20 Vanade majade säästvast renoveerimisest restaureerimisarhitekti pilgu läbi

Lektor: arhitekt Henno Adrikorn

13.20-14.00 Lõuna

14.00-17.00 Loeng ja praktika

Traditsiooniliste viimistlusmaterjalide kasutamisest: lubikrohvid, savikrohvid, pilliroomatid

Restauraator Kermo Jürmann

Autor: Keskkonnaamet
Kuupäev: 23.04.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee