Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Harju maavanem kuulutab hajaasustuse veeprogrammi avatuks alates 1. juunist

Harju maavanem kuulutab alates 1. juunist käesoleval aastal avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvooru Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kuusalu, Kõue, Raasiku ja Saku vallas. Toetusetaotluste vastuvõtu viimaseks tähtajaks vallavalitsustes on 15. juuli 2009.

Hajaasustsue veeprogramm on suunatud valdade hajaasustsuega piirkondadele tagamaks ja parandamaks joogivee kätteasaadavust. Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud ja mittetulundusühingud ning sihtasutused, mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine. Toetuse ülemmääraks on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Seega peab taotleja arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.

Enne taotluse koostamist ja esitamist majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt aadressil www.eas.ee/?id=4115 ja programmis osalevate valdade kodulehtedelt.

Hajaasustuse veeprogrammi maakondlikeks kontaktisikuteks on :

Jüri Muru
Harju Maavalitsuse arenguosakonna juhataja asetäitja
telefon 6118 780
e-post jyri.muru@mv.harju.ee;

Henn Vaher
Harju Maavalitsuse arenguosakonna transporditalituse juhataja
telefon 6118 782
e-post henn.vaher@mv.harju.ee

Teate edastas:
Kaarel Kose
Abvalike suhete nõuniku kt
Tel. 611 8770
E-post: kaal.kose@mv.harju.ee

Autor: Kaarel Kose
Kuupäev: 29.05.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee