Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Keskkooli 2009 remont

NB. Meeldetuletus,
Vastavalt "2009 AASTA RENOVEERIMIS- ja VIIMISTLUS TÖÖDE TEOSTAMINE" hankedokumendi punktile 9.1 toimub ehitustööde teabekoosolek Kuusalu Keskkoolis 16.06.2009.a. kell 14.00

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid osalema Kuusalu Vallavalitsuse poolt
korraldatud ehitustööde hankemenetluses

“Kuusalu Keskkooli 2009 aasta suve remontööde ja siseviimistluse üldosa ehitushange"

ning esitama vastav pakkumus. Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja allolevatele hanke dokumentidele.

Dokumendid:
Lisa Kuusalu Vallavalitsuse 04.06.2009 korraldusele nr 515 „Kuusalu Keskkooli 2009 aasta suve remontööde ja siseviimistluse üldosa ehitushangesaab vaadata siit PDF-failina

Remonditöid vajavate ruumide plaan (DWG-failina), sama (PDF-failina)

Autor: Tõnu Ammussaar ja Kadi Raudla
Kuupäev: 05.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee