Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 04.06.2009

4. juuni vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 40 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Valkla küla Tammiku kinnistule üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks, Andineeme küla Loo 32 ja Salmistu küla Laane 25 suvila laiendamiseks, Kuusalu aleviku Kupu tee 11 ning Suurpea küla Sillaotsa kinnistutele elamu ja abihoone projekteerimiseks.

Ehitusload väljastati Sõitme küla Otsa tee 2 ja Valkla küla Vainu 3 kinnistutele üksikelamu ehitamiseks.

Kolm korraldust anti õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamismenetluse lõpetamiseks ja üks korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Detailplaneering algatati Kiiu aleviku Mõisa tee 27 kinnistul.

Kolm korraldust anti puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Raha eraldati Kuusalu valla õpilastele, kes osalevad riigikaitselaagris T-särkide ostmiseks ja Boris Kivikule elulooraamatu väljaandmiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 10.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee