Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. juunil 2009 kell 18.00 Jõekääru Puhkemajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Sõitme küla Kalda kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
2. Mustametsa küla Jõe kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsustamine
3. Kuusalu valla üldplaneeringu ning planeeringule keskkonnamõju algatamine
4. Valimisringkonna moodustamine, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Kuusalu vallas
5. Kuusalu valla valimiskomisjoni moodustamine
6. Kuusalu valla 2009. aasta I lisaeelarve kinnitamine – I lugemine
7. Kolga - Aabla külas asuva kanalisatsioonitorustiku peremehetuks tunnistamine
8. Kolga - Aabla külas asuva drenaažitorustiku peremehetuks tunnistamine
9. Kuusalu alevikus Keskväljak 10a asuva Kuusalu Rahvamaja alajaama peremehetuks tunnistamine
10. Uuri küla Kadakapanga katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11. Uuri küla Kibuvitsa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
12. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025“ muutmine
13. Kuusalu vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Kuusalu tee 8 kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
14. Kuusalu vallavalitsusele volituste andmine Kuusalu valla omandis olevale Vana-Koolimaja ja Kooliõue kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks
15. Informatsioonid
a) Lemmikloomade registri pidamise pakkumine
b) OÜ Sõnumitooja Anija vallale kuuluva osa ostmisest

Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 10.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee