Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Teadmiseks

KAITSEVÄGI

PÕHJA KAITSERINGKOND

VAHIPATALJON

Hr Kalmer Märtson

Kuusalu Vallavalitsus

Kiiu Mõis ......mai 2009 nr 3.1-3/....

Kuusalu vald

74604 HARJU MAAKOND

Taotlus maaalade kasutamise kohta

Lugupeetud härra Märtson

Seoses Vahipataljonis läbiviidava 3. õppekompanii jaokatsega sooviksime kasutada Teie valla territooriumil asuvat Soodla maaala ja üldkasutatavaid teid, mis on toodud kaardil lisas 2. Harjutuse käigus kasutatakse mootorsõidukitest~8 tonniseid maastikuveoautosid (6 tk), tulirelvi ja imitatsioonivahendeid

Aeg: 29.-30.06.2009 ja 01.-02.07.2009

Teema: 3. õppekompanii jaokatse

Allüksus: 3.õppekompanii, 40(29.-30.06.2009); 40 (01.-02.07.2009) kaitseväelast

Läbiviija: ltn Rivo ZIRK (tel:5192 1743)

Tuleohutuse ja ohutustehnika eest vastutab: ltn Rivo ZIRK tel:5192 1743)

Kohustume oma tegevuses mitte jätma loodusesse prügi ega muid olmejäätmeid ning järgima üldiseid heakorranõudeid.

Lugupidamisega

Rasmus Lippur

Major

Vahipataljoni ülem

Lisa 2: kaart 1 lehel

Aivar Pennert 717 2313

aivar.pennert@mil.ee

Autor: Aivar Pennert
Kuupäev: 16.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee