Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 17.06.2009

Volikogu liige Enn Kirsman andis üle algatamise eelnõu kas ettevõtluskeskkonna arengukava või teemaplaneeringu koostamiseks ja arupärimise Kuusalu abivallavanemale Tõnu Ammussaarele volikogu otsuse täitmisest.

Kehtestati detailplaneeringud:
Sõtme küla Kalda kinnistul;
Mustametsa küla Jõe kinnistul.

Algatati Kuusalu valla üldplaneering ja üldplaneeringule keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Moodustati Kuusalu Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond number 1. Valimisringkonda kuulub kogu Kuusalu valla haldusterritoorium. Määrati valla valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 19.

Moodustati Kuusalu valla valimiskomisjon.

Toimus Kuusalu valla 2009. a I lisaeelarve I lugemine.

Tunnistati peremehetuks ehitiseks:
Kolga-Aabla külas asuv kanalisatsioonitorustik;
Kolga-Asbla külas asuv drenaažitorustik;
Kuusalu alevikus Keskväljak 10a asuv Kuusalu Rahvamaja alajaam.

Muudeti sihtotstarvet:
Uuri küla Kadakapanga katastriüksusel;
Uuri küla Kibuvitsa katastriüksusel.

Muudeti Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 - 2025.

Anti volitused Kuusalu Vallavalitsusele Kuusalu valla omandis olevale Kuusalu tee 8 kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks.

Anti volitused Kuusalu Vallavalitsusele Kuusalu valla omandis olevale Vana-Koolimaja ja Kooliõue kinnistule hoonestusõiguse tingimuste määramiseks-, hoonestusõiguse seadmiseks ja hoonestusõiguse võlaõiguslike müügilepingute sõlmimiseks.

Kuulati vallavanem K.Märtsoni infot lemmikloomade registri pidamise pakkumisest, OÜ Sõnumitooja Anija vallale kuuluva osa ostmisest ja Harju XIV maakaitsepäevast.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee