Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Hajaasutuse veeprogramm tähtaeg pikendatud

Hajaasutuse veeprogramm

Kuusalu Vallavalitsuse 18. juuni 2009 korraldus nr 554 "Osalemine 2009. a hajaasustuse veeprogrammis" korraldus PDF failina

Lisainfot saab aadressilt: http://www.harju.ee/?id=11173

1. juunist on avatud hajaasustuse veeprogrammi 2009. aasta taotlusvoor.

Harju Maavalitsus annab teada, et algab hajaasustuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt Harku, Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kuusalu, Kõue, Raasiku ja Saku vallas.

Hajaasustuse veeprogramm on suunatud valdade hajaasustusega piirkondadele, et tagada ja parandada joogivee kättesaadavust. Programmi raames toetatakse järgmisi hooneteväliste joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ja nende teenindamiseks vajalike veetrasside ehitamine ning renoveerimine;
  • olemasolevatest kaevudest uute trasside ehitamine või olemasoleva trassi renoveerimine;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vee kvaliteedi analüüs.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud ning mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui nende põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine. Toetuse piirsummaks ühe majapidamise puhul on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 1/3 kogu projekti maksumusest.
Enne taotluse koostamist ja esitmist majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele palume kindlasti tutvuda programmdokumendiga ning taotlejatele suunatud informatsiooniga, mis on kättesaadav Harju Maavalitsuse kodulehel www.harju.ee/?id=11173 . Maakondlikeks kontaktisikuteks on : Jüri Muru, Harju Maavalitsuse arenguosakonna juhataja asetäitja, telefon 6118 780, e-post jyri.muru@mv.harju.ee ja Henn Vaher, Harju Maavalitsuse arenguosakonna transporditalituse juhataja, telefon 6118 782, e-post henn.vaher@mv.harju.ee

Informatsiooni hajaasutustuse veeprogrammi kohta leiab ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljelt www.eas.ee .

Taotluste vastuvõtmise viimaseks tähtajaks vallavalitsuses on 15. juuli 2009.

Programmi tutvustavad infopäevad toimuvad 16. juunil 2009 kell 15:00 Jõelähtme Rahvamajas ja 17. juunil 2009 kell 15:00 Saku Vallavalitsuses.

Autor: Harju Maavalitsus
Kuupäev: 12.06.2009

Autor: Harju Maavalitsus
Kuupäev: 22.06.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee