Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 12.08.2009

12. augusti vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 18 punkti.

Ehitusluba väljastati Joaveski küla Rippsilla kinnistu eluhoone puhkemajaks rekonstrueerimiseks. Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu aleviku Kuusalu tee 6 kinnistule piirdeaia rajamiseks.

Üks korraldus anti maa ostueesõigusega erastamiseks.

Luba anti MTÜle Kahala Järve Külade Seltsile suvepäeva korraldamiseks.

Kaks korraldust anti hooldusele paigutamiseks ning üks hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks.

Salmistu külavanemaks kinnitati Toivo Lepik.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 13.08.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee