Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 26. augustil 2009 kell 8.15 vallamajas.

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Kuusalu Vallavolikogu 28.04.2005 otsuse nr 35 „Kuusalu Keskkooli arengukava kinnitamine” täiendamine
2. Kuusalu Vallavolikogu 18. märtsi 2009 määruse nr 6 „Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine
3. Kuusalu valla 2009. aasta I lisaeelarve kinnitamine – II lugemine
4. Soorinna küla Vesiveski kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Virve küla Tooma 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Kiiu aleviku Ylitalo I ja III kinnistute detailplaneeringu I etapi 2. osa kehtestamine
7. Maaüksuse Romantika munitsipaalomandisse taotlemine
8. Maaüksuse Männiranna munitsipaalomandisse taotlemine
9. Maaüksuse Männivalla munitsipaalomandisse taotlemine
10. Kuusalu valla ettevõtluskeskkonna arengukava/teemaplaneeringu koostamine
11. Arupärimisele vastamine
12. Informatsioonid
12.1 Harju Maavalitsuse seisukoha küsimine;
12.2 Põlise sadamakaile viiva tee sundvõõrandamine Turbuneeme külas


Tõnu Tamm
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 19.08.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee