Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 26.08.2009

Volikogu esimees Tõnu Tamm luges ette Kuusalu valla valimiskomisjoni otsuse volikogu liikme Helle Lootsmanni volituste ennetähtaegse lõppemise kohta ja Lembi Sandströmi määramise volikogu asendusliikmeks kohta alates 11.08.2009.

Täiendati Kuusalu Keskkooli arengukava.

Muudeti Kuusalu valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise aluseid.

Kinnitati Kuusalu valla 2009. a I lisaeelarve tulud summas 5 142 151,58 krooni ja kulud summas 5 142 151,58 krooni.

Kehtestati detailplaneeringud:
Soorinna küla Vesiveski kinnistul;
Virve küla Tooma 5 kinnistul;
Kiiu aleviku Ylitalo I ja III kinnistute I etapi 2.osa.

Taotleti munitsipaalomandisse:
maaüksus Romantika;
maaüksus Männiranna;
maaüksus Männivalla.

Kuusalu valla ettevõtluskeskkonna arengukava/teemaplaneeringu koostamise otsust ei võetud vastu.

Kuulati K.Märtsoni infot:
– Maavalitsuse seisukoha küsimisest BaltEst Consult OÜ poolt kinnistute omandamise kohta.
- Põlise sadamakaile viiva tee sundvõõrandamisest Turbuneeme külas.
- Kuusalu valla investeeringutest.
- Valminud Salmistu sadama eskiisprojektist.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 31.08.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee