Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vana-Nurme keskkonnamõjud

Kodasoo küla Vana-Nurme kinnistu aruande avalik arutelu koosolek toimub 02.09 kell 16.00 Kuusalu vallamaja saalis, Kiiu Mõis 74604 Kuusalu vald.
Valminud on Vana-Nurme kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne. Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati ning detailplaneeringu lähteülesanne kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse 02.02.2006. a. korraldusega nr 85. Detailplaneeringu koostajaks on OÜ Casa Projekt. Keskkonnamõju strateegilise hindamise viis läbi Silver Riige (esindaja AS’s Maves Karl Kupits).

Aruande ja lähteülesandega on võimalik tutvuda Kuusalu vallavalitsuses tööpäevadel ruumis nr 101 ning internetiaadressil www.maves.ee/nurme.pdf. Ettepanekuid aruande sisu kohta on võimalik esitada kirjalikult vallavalitsuses Janne Kallakmaa’le või e-kirja teel AS’i Maves (karl@maves.ee). Ettepanekuid on võimalik esitada avaliku arutelu koosolekuni.

Autor: 
Kuupäev: 01.09.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee