Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

AS Galv-Est keskkonnakompleksloa taotlus

Avalikkuse kaasamise ja informeerimise eesmärgil teatab Kuusalu Vallavalitsus , et AS Galv-Est, rg-kood 10949863, käitise asukoht Kiiu alevik, Kuusalu vald, on esitanud Keskkonnaametile keskkonnakompleksloa taotluse. AS Galv-Est taotleb keskkonnakompleksluba tulenevalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse §7 lõige 3 punkt 3 ja Vabariigi Valitsuse 7. mai 2002. a määruse nr 150 § 3 lõige 1 punkt 9, mis sätestab, et keskkonnakompleksluba on nõutud, kui käitaja tegevusvaldkonnaks on metallide või plastide elektrolüütiline või keemiline pinnatöötlus, kus töötlemisvannide kogumaht ületab 30 m³. AS Galv-Est tegeleb terastoodete kuumtsinkimisega tootmisvõimsusega kuni 2 tonni kuumtsingitud terastooteid tunnis. AS Galv-Est keskkonnakompleksloa taotlusega saab tutvuda Kuusalu vallamajas kabinetis nr 101, aadressil Mõisa tee 17, Kiiu alevik ning ettepanekuid ja vastuväiteid taotluse kohta saab esitada kirjalikult Mõisa tee 17, Kiiu alevik või vallavalitsus@kuusalu.ee kahe nädala jooksul teate avaldamise päevast alates (09.09-23.09.2009).

Autor: 
Kuupäev: 02.09.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee