Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 03.09.2009

3. septembri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 63 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Kolgaküla külas Keldrimäe-Uuetoa kinnistust Vana-Puki kinnistuni joogiveetorustiku projekteerimiseks ja Kasispea külas Välja kinnistule puurkaevu projekti koostamiseks.

Ehitusload väljastati Hara küla Külaotsa ning Kõnnu küla Sepa kinnistutele üksikelamu ja abihoone rekonstrueerimiseks.

Kolm korraldus anti maa ostueesõigusega erastamiseks, kaks õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks ja üks korraldus õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ning kopensatsiooni määramiseks.

Raha eraldati Kolgaküla Seltsile valla aastapäeva ürituse korraldamiseks.

Üks korraldus anti tervisetoetuse, kolm toidutoetuse, kümme ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks ja kaks korraldust hooldusele võtmiseks.

Kinnitati määrus nr 12 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord."

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 08.09.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee