Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Uuendused Harjumaa ühistranspordi korraldamisel

Alates 1. oktoobrist 2009 hakkab Harjumaal kehtima uus kuupilet bussireisijatele.

Alates 01. oktoobrist luuakse lisaks olemasolevale maakonna liinide üksikpiletile ja ainult maakonna avalikel liinidel kehtivatele sõidukaartidele ühiskaardid Harjumaa ja Tallinna elanikele, milliseid kasutades tekib sõiduõigus kogu Harjumaa avaliku teeninduse (vastavalt kaardile märgitud tsoonile) ja Tallinna linna ühtse piletisüsteemi ühissõidukitega, kaasa arvatud ekspressbussid. Kaartide kehtivusajaks on 1 kuu: 1. kuupäevast viimase kuupäevani. Kaartide müüki korraldab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus.

Tallinn-Harjumaa kuukaart annab sõitjale õiguse nimetatud liinidel piiramatu arv kordi sõita kuu jooksul, mil kaart kehtib. Kuukaardid jagunevad alates Tallinna linnast tsooni- või mitme tsooni kaartideks.

Ühiste kuukaartide kehtestamist tuleb vaadelda pilootprojektina, mille lõpptähtaeg on 30. juuni 2010. Selleks ajaks saab kogutud piisavalt andmeid täiustamaks kogu Harjumaa, sh Tallinna linna piletisüsteemi, eeskätt üleminekut elektroonilisele piletile ja piletite nomenklatuuri laiendamisele, kaasates sooduspileteid eri sõitjate rühmade tarbeks.

Kaartide hind on arvestatud Tallinna 30 päeva ID-ekspresspileti ja Harjumaa vastava tsooni(de) pileti summaarse hinnana, mis on vähendatud 20% võrra ja ümardatud 0-ga lõppeva arvuni

Ühiskuukaartide hinnad on järgmised:

Sõidutsoonid Kuukaardi hind kr
1. 430.-
1.-2. 590.-
1.-3. 750.-
1.-4. 910.-
1.-5. 1070.-

Uued kuukaardid on mõeldud sõitjatele, kes tulevad Harjumaa teistest piirkondadest Tallinna ja vajavad siin ühistransporditeenust ning vastupidiselt eelnimetatud suunas sõitjatele. Tuleb märkida, et 5. tsoon on Harju maakonna piire ületavate bussiliinide tsoon - eeskätt lääne ja lõuna suunal. Perspektiivis on kaasata süsteemi ka Raplamaa põhjaosa. Praeguste uuringute järgi on sõitjate arv, kes kasutavad Harjumaa praegusi tsoonikaarte, millega ei saa sõita Tallinna ühistranspordis, ligikaudu 950 inimest kuus. Samas tuleb märkida, et meede on konkreetne samm Tallinna integreerumisel lähipiirkonnaga, mille peaeesmärgiks on Harju maakonna elanike ja tallinlaste elukeskkonna parandamine ja elukvaliteedi tõstmine.

Piletimüügi korraldajal, MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusel, ei ole praegu võimalik juurutada ID-piletit, seega kehtima hakkavad ühispiletid saavad olema samuti paberkandjal, analoogselt hetkel kehtivatele sõidukaartidele. Küll on aga perspektiivselt kavas asendada paberpiletid elektroonilistega.

Uusi ühiskuupileteid on võimalik soetada alates 28. septembrist kõigist nendest müügipunktidest, kust müüakse Harju maakonna avalikele liinidele seni kehtivaid kuukaarte.

Täna kehtiv Viimsi ja Tallinna ühine süsteem ei muutu ja ei laiene maakonda tervikuna kuid alates 01.10.2009 Tallinn-Harjumaa kuukaart hakkab kehtima ka Viimsi valla haldusterritooriumil.

Ago Kokser

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse tegevdirektor
--------------------------------------------------------------------------------

Autor: Ago Kokser
Kuupäev: 02.10.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee