Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Harju Maavalitsus teatab

26. oktoobrist kuni 22. novenbrini 2009 toimub Harju maakonna-planeeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ avalik väljapanek Harjumaa omavalitsuste keskustes ja Harju Maavalitsuses. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda tööpäevadel asutuste tööaja jooksul. Teemaplaneering on avaldatud ka Harju Maavalitsuse veebilehel www.harju.ee.

Planeerimisseaduse § 21 lõike 1 kohaselt korraldab maavanem pärast avaliku väljapaneku lõppu maakonnaplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ avalikud arutelud toimuvad:

• 07.12.2009. a Kuusalu Rahvamajas, algusega kell 17:00
• 09.12.2009. a Keila Linnavalitsuse saalis, algusega kell 17:00
• 10.12.2009. a Kose Gümnaasiumis, algusega kell 17:00.


Informatsiooni teemaplaneeringu avalike arutelude kohta on võimalik saada Harju Maavalitsuse arenguosakonnast, Roosikrantsi tn 12, Tallinn:
tel 6118789, e-post alan.rood@mv.harju.ee,
tel 6118790, e-post tiina.beldsinsky@mv.harju.ee.

Autor: Alan Rood
Kuupäev: 20.10.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee