Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.10.2009

15. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 43 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Uuri küla Miku kinnistule üksikelamu ja garaaži laiendamiseks, Suurpea küla Ale kinnistule üksikelamu ning Kuusalu küla Paju kinnistule garaaži projekteerimiseks.

Ehitusload väljastati Valkla küla Aru ja Tammiku kinnistutele abihoonete laiendamiseks. Kirjalik nõusolek väljastati Kuusalu aleviku Laane tn 15 korterelamu fassaadi muutmiseks.

Üks korraldus anti katastriüksuse nime muutmiseks ja üks õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise menetluse uuendamiseks.

Raha eraldati MTÜle Kiiu Arendus projekti "Jõulud Kiiu mõisas" läbiviimiseks.

Üks korraldus anti toidutoetuse, neli lapsehoiuteenuse toetuse, üks kriisitoetuse ja üks korraldus vältimatu abi toetuse määramiseks.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 21.10.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee