Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kuusalu Vallavalitsus kutsub

Kuusalu Vallavalitsus kutsub Teid osalema Kuusalu Vallavalitsuse poolt korraldatud ehitus- ja viimistlustööde lihtmenetlusega hankemenetluses “Kolga Lasteaia 2009.a renoveerimis- ja viimistlustööde teostamiseks” ning esitama vastav pakkumus. Hange viiakse läbi vastavalt kehtivatele seadustele ja käesolevatele hanke dokumentidele. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 11.11.2009. a kell 13.00

Hanke materjalid: Kolga_lasteaed_ehitushange.pdf

Alus: Kuusalu Vallavalitsuse 21.10.2009 korraldus nr. 992 "Lihtmenetlusega riigihanke korraldamine Kolga Lasteaia 2009. a renoveerimis- ja viimistlustööde teostamiseks"

Veel materjale:

203832 Kolga_LA_spets.xls
203834 Kolga_LA_elektripaigaldis_seletuskiri.pdf
203833 Kolga_LA_elekter.zip
203835 Kolga_LA_joonis_001.pdf
203836 Kolga_LA_tulet_signa.pdf
203837 Kolga_LA_Radoonikaitse.pdf

Autor: Tõnu Ammussaar
Kuupäev: 26.10.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee