Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 29.10.2009

29. oktoobri vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 59 punkti.

Detailplaneering algatati Salmistu küla Murru ja Pedaspea küla Villemi-Tooma kinnistutel. Vastu võeti Tapurla küla Toominga kinnistu detailplaneering.

Ehitusload väljastati Pudisoo küla Kodu-Kalamäe, Valkla küla Päkapiku ja Rehatse küla Liivaku kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Kaks korraldust anti katastriüksuste piiride ja pindalade muutmiseks.

Raha eraldati MTÜle Kuusalu valla Külade Ühing talgute korraldamiseks ja MTÜle Ida-Harjumaa Invaühing puudujääv osa invatõstuki soetamiseks Kuusalu Spordikeskuse ujulasse.

Üks korraldus anti tervisetoetuse, kuus ühekordse sotsiaaltoetuse, neli toidutoetuse, kaks lapsehoiuteenuse toetuse ja neli korraldust puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 05.11.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee