Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 23.11.2009

Valiti Kuusalu vallavanemaks Urmas Kirtsi.

Moodustati Kuusalu Vallavalitsus 5 liikmelisena. Kinnitati Kuusalu Vallavalitsuse liikmeteks Urmas Kirtsi, Kalmer Märtson, Kaupo Parve, Madis Praks, Kunnar Vahtras.

Moodustati Kuusalu Vallavolikogu juurde 2009-2013 valimisperioodil järgmised alatised komisjonid:
1.1 revisjonikomisjon
1.2 arengukomisjon
1.3 eelarve-ja majanduskomisjon
1.4 hariduskomisjon
1.5 keskkonnakomisjon
1.6 korrakaitsekomisjon
1.7 külaelukomisjon
1.8 sotsiaalkomisjon
1.9 vabaajakomisjon

Nimetati Kuusalu Vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus AndresPaomees ja tema asendajaks Tõnu Tamm.

Nimetati Kuusalu Vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Urmas Kirtsi ja tema asendajaks Kalmer Märtson.

Toimus Kuusalu valla 2009. aasta II lisaeelarve I lugemine. Parandusettepanekute tähtajaks määrati 8.12.2009.

Kuulati Kalmer Märtsoni infot Kuusalu tee 22 ostueesõiguse rakendamiseks.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 23.11.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee