Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 4. istung toimub kolmapäeval, 02. detsembril 2009 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
2. Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine
3. Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme(te) valimine
4. Kuusalu vallavanemale töötasu ja vallavalitsuse liikmetele hüvituse määramine
5. Vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstava tasu ning maksmise korra kehtestamine
6. Vallavolikogu esindajate esitamine koolide hoolekogudesse
7. Kuusalu aleviku Kuusalu tee 22 kinnistu ostueesõigusega omandamine
8. Salmistu küla Põllukivi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
9. Viinistu küla Tammeotsa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Salmistu küla maaüksuse Hobusetalli põik munitsipaalomandisse taotlemine
11. Maaüksuse Kuusalu tee 33 munitsipaalomandisse taotlemine
12. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 26.11.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee