Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 02.12.2009

Valiti Kuusalu Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeesteks:
1.1 eelarve-ja majanduskomisjoni esimeheks Herko Sunts;
1.2 sotsiaalkomisjoni esimeheks Kaja Martinson;
1.3 keskkonnakomisjoni esimeheks Mart Reimann;
1.4 arengukomisjoni esimeheks Mait Kröönström;
1.5 korrakaitsekomisjoni esimeheks Raivo Samelselg;
1.6 hariduskomisjoni esimeheks Sulev Valdmaa;
1.7 vabaajakomisjoni esimeheks Urmas Paomees;
1.8 külaelukomisjoni esimeheks Henn Pärn;
1.9 revisjonikomisjoni esimeheks Raul Valgiste.

Valiti Kuusalu Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeesteks:
eelarve-ja majanduskomisjoni aseesimeheks Enn Kirsman;
1.2 sotsiaalkomisjoni aseesimeheks Andres Allmägi;
1.3 keskkonnakomisjoni aseesimeheks Raul Valgiste;
1.4 arengukomisjoni aseesimeheks Andres Allmägi;
1.5 korrakaitsekomisjoni aseesimeheks Mait Kröönström;
1.6 hariduskomisjoni aseesimeheks Marika Astor.;
1.7 vabaajakomisjoni aseesimeheks Matti Krönström;
1.8 külaelukomisjoni aseesimeheks Raivo Samelselg;
1.9 revisjonikomisjoni aseesimeheks Henn Pärn.

Valiti Kuusalu Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni liikmeteks Urmas Paomees ja Enn Kirsman.

Määrati Kuusalu vallavanema töötasu ja valitsuse liikmetele hüvitus.

Kehtestati vallavolikogu ja volikogu komisjonide tööst osavõtu eest makstav tasu ning maksmise kord.

Esitati volikogu esindajad koolide hoolekogudesse:
Kuusalu Keskkooli hoolekogusse Raul Valgiste;
Kolga Keskkooli hoolekogusse Henn Pärn;
Vihasoo Lasteaed-Algkooli hoolekogusse Madis Praks.

Otsustati omandada ostueesõigusega kinnistu Kuusalu alevikus Kuusalu tee 22.

Kehtestati detailplaneeringud:
Salmistu küla Põllukivi kinnistul;
Viinistu küla Tammeotsa kinnistul.

Taotleti munitsipaalomandisse Salmistu külas asuv Hobusetalli põik maaüksus ja Kuusalu alevikus Kuusalu tee 33 maaüksus.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 04.12.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee