Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 5. istung toimub kolmapäeval, 16. detsembril 2009 kell 18.00 Suru külas Leppoja talus

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Volikogu eelarve-ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
2. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
3. Volikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Volikogu arengukomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Volikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine
6. Volikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Volikogu vabaajakomisjoni koosseisu kinnitamine
8. Volikogu külaelukomisjoni koosseisu kinnitamine
9. Tapurla küla Toominga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
10. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
11. Kuusalu valla 2009 II lisaeelarve kinnitamine – II lugemine
12. Kuusalu valla 2010. aasta eelarve kinnitamine – I lugemine
13. Kiiu alevikus asuvate rajatiste peremehetuks tunnistamine
14. Maamaksumäära kehtestamine 2010. aastaks
15. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 – 2025“ muutmine – I lugemine
16. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees

Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 09.12.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee