Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 10.12.2009

10. detsembril vallavalitsuse istungil, mis algas kell 8.30 ja lõppes 11.00, oli päevakorras 28punkti.

Projekteerimistingimused määrati Tsitre küla Kuusiku-Hindreku hoonete rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, Salmistu küla Jüri-Annukse üksikelamu laiendamiseks, Vahastu küla Sigula-11 1 kinnistu aiamaja laiendamiseks, Hirvli küla Kabaku kinnistu üksielamu rekonstreerimiseks, Kolga alevikus ja Kolgaküla külas bussiootepaviljonide projekti koostamiseks.Ehitusluba väljastati Aru külas Joosepi kinnistule puurkaevu ehitamiseks ja kirjalikud nõusolekud väljastati Salmistu külas Pedassaare 37 kinnistule sauna-abihoone ehitamiseks ning Virve külla Kivi kinnistule suvila ehitamiseks. Anti välja 4 kasutusluba. Maakorralduslikke korraldusi anti välja 3. Otsustati Kuusalu valla sportlasi ja kultuuritegijaid tunnustada, väljastati 1 raieluba. Anti välja korraldus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest tasu hüvitamine Salmistu külas järgmistele Kuusalu valla kodanikele: Mikhail Shenterevile, Taimi Palule ja Laine Kokkale. Kinnitati Kolga Keskkooli hoolekogu koosseis ja muudeti Kuusalu KK hoolekogu koosseisu. Määrati tervisetoetust 1 inimesele ja sõidukompensatsiooni 3 Kuusalu valla õpilasele, vabastati 2 lapsevanemat lasteaia õppetasu maksmisest.

Autor: Leelo Konton
Kuupäev: 14.12.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee