Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Tasuta koolitus väikeettevõtjale

Leader tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda ja MTÜ Kohaliku Arenduse Tugistruktuur (KAT) korraldavad koostöös kohalike omavalitsustega Leader projekti raames meie ettevõtjatele täiesti tasuta internetiturunduse seminari, mille hind ühele osavõtjale näiteks Tartus või Tallinnas küündiks 3000 kroonini.
Internetiturunduse seminar „Väikeettevõtja võimalused internetis“ toimub 04. märts 2010 algusega kell 10.00 Tapa Kultuurikojas ning sinna on oodatud kõik väikeettevõtjad, kes on registreeritud Tapa vallas, Kuusalu vallas, Kadrina vallas, Loksa linnas, Ambla vallas ning Vihula vallas. Loomulikult ei jäeta ühtegi huvilist ukse taha, tingimusel, et ta on eelnevalt end seminarile registreerinud.
NB! Leader projekti "Klastripõhiste ettevõtlusvõrgustike tegevuste koostöö ja arendamisvõimalused
internetis" heaks kiitimise korral PRIA poolt, valitakse just seminarile esimese 100 registreerinu vahel välja 15 ettevõtjat, kes saavad 40 tunnise tasuta internetiturunduse koolituse, 10-le ettevõttele avaneb võimalus saada oma kodulehele põhjalik analüüs koos ettepanekutega lähtuvalt internetiturunduse aspektidest ning 5 ettevõtjat saavad osaleda kodulehe loomise kursusel.

Kogu informatsiooni saamiseks ning registreerumiseks mine MTÜ KAT kodulehele www.internetiturundusLeader.ee millest leiad ka muud kasulikku informatsiooni teemal internetiturundus, ühisturundus või Leader programm.

Registreeri end seminarile kohe, sest kõik huvilised ei mahu ühte ruumi.

Lisalugemist ; Ühisturundus ja e-turundus on maaettevõtja nõrkus ja võimalus


Kohtume seminaril!

Lugupidamisega

Merlis Jusupov
MTÜ KAT
Internetiturunduse projektijuht
www.internetiturundusLeader.ee
Tel: 5354 1239

Autor: Merlis Jusupov
Kuupäev: 16.12.2009

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee