Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 14.01.2010

14. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 30 punkti.

Vastu võeti Kalme küla Kalmeveski kinnistu detailplaneering.

Projekteerimistingimused määrati Andineeme küla Kangru ning Kuusalu aleviku Kuusalu tee 26 kinnistutele üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks.

Ehitusluba väljastati Kuusalu aleviku Metsa tn 2 kinnistu üksikelamu laiendamiseks.

Kasutusluba väljastati Leesi Rahvamaja rekonstrueeritud abiruumidele ning välisfassaadile.

Üks korraldus anti õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamiseks ning kopensatsiooni määramiseks ja kaks korraldust õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Kaks korraldust anti lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks, kaks hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks ning üks korraldus ühekordse sotsiaaltoetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 19.01.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee