Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 6. istung toimub kolmapäeval, 27. jaanuaril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis.

PÄEVAKORRA PROJEKT:
1. Volikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
2. Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009 määruse nr 18 „Kuusalu Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
3. Vallavara kasutusse andmine
4. Leesi Rahvamaja IV etapi renoveerimistööde omafinantseeringu garanteerimine
5. Pärispea Seltsimaja II etapi renoveerimistööde omafinantseeringu garanteerimine
6. Kuusalu Vallavolikogu 25.04.2001 määruse nr 16 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord“ muutmine
7. Soorinna küla Mõisaääre ja Mäeveeru kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
8. Uuri küla Maasika ja Sepa kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
9. Kuusalu Vallavolikogu 31.01.2007 otsuse nr 3 „Kuusalu Rahvamaja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“ kehtetuks tunnistamine
10. Maaüksuse Rahvamaja munitsipaalomandisse taotlemine
11. Metsa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Saunja külas
12. Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine
13. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025“ muutmine – II lugemine
14. Kuusalu valla 2010. a eelarve kinnitamine - II lugemine
15. Kohaliku omavalitsusüksuse esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu volikogusse
16. Info


Andres Paomees
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 21.01.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee