Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 21.01.2010

21. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.30, oli päevakorras 27 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Suurpea küla Häme kinnistule huvimaja ehitamiseks, Kotka küla Metsanurga kinnistule abihoone laiendamiseks ja Pudisoo küla Kapteni kinnistule puurkaevu projekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kolgaküla küla Uuetoa kinnistule abihoone ehitamiseks. Kasutusluba väljastati Valkla küla Valkla Hooldekodu asula kinnistul asuvale hooldekodule. Kirjalik nõusolek väljastati Leesi küla Luha 2 kinnistule sauna ja kuuri ehitamiseks.

Korraldus anti maamaksu soodustuse määramiseks elamumaalt.

Kehtetuks tunnistati Kuusalu Vallavalitsuse 07.06.2007 korralduse nr 654 "Tallinna ühistranspordis sõidusoodustuste õigust tõendavate dokumentide vormi kinnitamine".

Üks korraldus anti hooldusele võtmiseks ja üks korraldus nõusoleku andmine tehingu tegemiseks alaealisele kuuluva varaga.

Salmistu külas asuvale väikesadamale määrati kohanimeks Salmistu sadam.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 26.01.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee