Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 27.01.2010

Kinnitati sotsiaalkomisjoni koosseis alljärgnevalt:
Kaja Martinson -esimees
Andres Allmägi
Astrid Meister
Astrid Rõuk
Kaupo Parve
Küllike Enok
Maila Velström
Marika Lahe
Pilleriin Rembel
Signe Roos
Ulve Märtson

Muudeti Kuusalu Muusikakooli põhimäärust.

Otsustati anda tasuta kasutusse Kolga vana vallamaja MTÜ-le Õnne Maja, eesmärgiga rahvamaja rajamine vastavalt esitatud tingimustele.

Otsustati garanteerida Leesi Rahvamaja IV ja Pärispea Seltsimaja II etapi renoveerimistööde omafinantseerimine.

Toimus Kuusalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise korra I lugemine.

Kinnitati detailplaneeringud:
Soorinna küla Mõisaääre ja Mäeveeru kinnistutel;
Uuri küla Maasika ja Sepa kinnistutel.

Tunnistati kehteteuks Kuusalu Vallavolikogu 31.01.2007 otsus nr 3 „Kuusalu Rahvamaja maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine“.

Taotleti munitsipaalomandisse maaüksus Rahvamaja.

Muudeti Saunja külas Metsa katastriüksuse sihtotstarvet.

Kinnitati vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekiri.

Toimus Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025 muutmine I lugemine.

Toimus Kuusalu valla 2010. a eelarve II lugemine.

Otsustati nimetada Kuusalu Vallavolikogu esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval Andres Paomees ja tema asendajaks Herko Sunts.

Nimetati Kuusalu Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu maapäeval Urmas Kirtsi ja tema asendajaks Madis Praks.

Volikogu esimees Andres Paomees luges ette Loksa Linnavolikogu pöördumise koostöö tegemiseks Loksa linna ja Kuusalu valla koolivõrgu ümberkujundamiseks.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 29.01.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee