Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 28.01.2010

28. jaanuari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 9.00, oli päevakorras 23 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Kursi küla Meribelli kinnistule üksikelamu ehitamiseks ja Loksa küla Siimoru kinnistule sauna laiendamise projekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Salmistu küla Peetri kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks ja üks katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks.

Raha eraldati Petsi Spordiklubile Võnsi suusaradade hooldamiseks ja MTÜle Kolga PK Kuusalu valla meistrivõistluste korraldamiseks korvpallis.

Kolm korraldust anti hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks, üks sõidukompensatsiooni ning üks korraldus kriisitoetuse määramiseks

MTÜle Kuusalu Küla Selts sai loa lumelinna ehitamiseks ja lumepeo korraldamiseks

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 02.02.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee