Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

KUUSALU VALLA LAULULAPS 2010

Kuusalu valla laste lauluvõistlus „KUUSALU VALLA LAULULAPS 2010” toimub Kuusalu Rahvamajas, aadressil Keskväljak 10, Kuusalu alevik, 2.aprillil 2010 kell 14:00

Võistluse ajakava saadetakse juhendajate e-postidele hiljemalt 26.märtsiks 2010.

Osaleda võivad kõik Kuusalu vallas elavad lapsed olenemata sellest, kus nad õpivad või millises lasteaias käivad.
Maakondlikule lauluvõistlusele pääsevad ainult omavalitsuses läbiviidud võistluse võitjad.
Vanuserühmad (lähtuvalt laulukarussellist pisut muutunud kujul):
3-4 aastased
5-7 aastased
8-9 aastased
10-12 aastased
13-15 aastased
16-18 aastased
Arvesse läheb laulja vanus seisuga 31.12.2010.
Igast vanuserühmast saab Harjumaa Laululapsele edasi kaks lauljat.
Kui vanuserühmas pole osalejat, siis teise vanuserühma lauljaga asendada ei ole lubatud!

Repertuaar:
· Ette peab valmistama ühe laulu. Laul peab olema lapsele sobiv, arvestades tema vanust ja võimeid.
NB! Palun laulu pikkus minutites märkida registreerimisankeeti!

Saade:
Laulu saatmisel võib kasutada erinevaid variante: fonogramm – minidisk, CD; klaveri või muu instrumendi saade.

Hindamine:
Lauljaid hindab 3 - liikmeline žürii.
Hindamisele lähevad:
· musikaalsus ( intonatsioon)
· selge diktsioon
· elementaarne laulutehnika ( fraasitunnetus, hingamine )
· individuaalsed hääle omadused ( tämber, ulatus )
· terviklik interpretatsioon ( dünamika, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi edastamine kuulajatele, emotsionaalsus ).

Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse eraldi.
Hindamine 10-palli süsteemis (vajadusel žürii kokkuleppel).
Žürii kutsub kokku „Kuusalu Valla Laululaps 2010” korraldustoimkond.

Žüriil on õigus jätta väljaandmata vanuserühma esimest, teist või kolmandat preemiat vastava tasemega lauljate puudumisel.
Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu!

REGISTREERIMINE TOIMUB KUNI 18. MÄRTSINI 2010

Osavõtjad tuleb registreerida kirjalikult ( täita juuresolev ankeet ). Ankeedid võib saata e-postile: maarika.rohi@tormis.ee või tuua Veljo Tormise Kultuuriseltsi (Kuusalu Rahvamajja), Keskväljak 10, Kuusalu alevik, Harjumaa 74601


Kõike head!

Maarika Rohi
Kuusalu Valla Lululaps korraldaja
tel. 52 90 728

Autor: Maarika Rohi
Kuupäev: 06.02.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee