Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 7. istung toimub teisipäeval, 23. veebruaril 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kohtumine Ida-Harju Politseiosakonna esindajaga
2. Kolga - Aabla küla Toomika kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Sauna küla Väo kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
4. Kolga - Aabla külas asuva Tantsuplatsi kinnistu tasuta kasutusse andmine
5. Maaüksuse Rahvamaja alajaam munitsipaalomandisse taotlemine
6. Kursi küla Meribelli kinnistule elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
7. Uuri küla Kotinuka kinnistule elamu teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarbe määramine
8. Kuusalu Skatepargi rajamise omafinantseeringu garanteerimine
9. Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2010-2015 vastuvõtmine
10. Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019“ muutmine
11. Kuusalu Vallavolikogu 25.04.01 määruse nr 16 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord“ muutmine
12. Vallavolikogu esindaja esitamine Kuusalu Muusikakooli hoolekogusse
13. Eelarve-ja majanduskomisjoni põhimääruse kinnitamine
14. Kuusalu valla 2010. aasta eelarve kinnitamine - III lugemine
15. Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamine
16. Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2007 määruse nr 7 „Kuusalu valla arengukava aastateks 2007 – 2025“ muutmine – I lugemine
17. Vallavanema puhkusele lubamine
18. Info

Andres Paomees
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 18.02.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee