Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 18.02.2010

18. veebruari vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.30 ja lõppes 09.30, oli päevakorras 24 punkti.

Detailplaneering võeti vastu Saunja küla Tõnuvälja maaüksusel.

Projekteerimistingimused määrati Kupu küla Pronka-Näkiallika kinnistule eksponeerimishoone projekteerimiseks.

Ehitusluba väljastati Sõitme küla Rannaküla tee 21 kinnistule üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Kasutusluba väljastati Uuri küla Venetoa kinnistule rajatud puurkaevule.

Üks korraldus anti kinnistu jagamiseks ning üks katastriüksuse pindala ja nime muutmiseks.

Raha eraldati MTÜle Kolgaküla Spordiklubi Rada suusaradade korrashoiuks.

Üks korraldus anti ühekordse sotsiaaltoetuse ja üks korraldus lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 22.02.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee