Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 23.02.2010

Kuulati Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna esindaja Veiko Randlaine ülevaadet olukorrast Kuusalu vallas.

Kehtestati detailplaneeringud:
Kolga-Aabla küla Toomika kinnistul;
Saunja küla Väo kinnistul.

Anti tasuta kasutusse Tantsuplatsi kinnistu MTÜ-le Kolga-Aabla Ühisveevärk.

Taotleti munitsipaalomandisse maaüksus Rahvamaja alajaam.

Määrati Kursi küla Meribelli kinnistule ja Uuri küla Kotinuka kinnistule elamute teenindamiseks vajaliku katastriüksuse sihtotstarve.

Kinnitati Kuusalu Skatepargi rajamise omafinantseering.

Toimus Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2010-2015 I lugemine.

Toimus Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019 muutmise I lugemine.

Toimus Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord muutmise II lugemine.

Esitati Kuusalu Muusikakooli hoolekogusse volikogu esindajaks Raul Valgiste.

Kinnitati eelarve-ja majanduskomisjoni põhimäärus.

Toimus Kuusalu valla 2010. aasta eelarve III lugemine.

Lubati vallavanemal kasutada isiklikku sõiduautot ametisõitudeks.

Toimus Kuusalu valla arengukava aastateks 2007-2025 muutmise II lugemine.

Lubati vallavanem Urmas Kirtsi korralisele puhkusele 8.03-14.03.2010.

Kuulati M.Soomi infot seoses volikogu otsuse mittenõustumisega.


Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 26.02.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee