Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Tahtsin minna talguselle

Tahtsin minna talguselle, tahtsin talguse õluta!

Suurte asjade ära tegemise viis on ikka ja alati olnud teistega koos tegemine. Koos tegutsedes on tehtud põllutöid, ehitatud maju, leitud ühiselt arutades üles need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada. Sellist loomuomast ja rõõmu toovat koos tegemise viisi kannab endas talgute traditsioon.

2008. aastal tegid rohkem kui 50 000 talgulist viie tunniga ära töö, mille tegemiseks oleks kulunud muidu kolm aastat ja palju meie kõigi ühist raha. 2009. aastal tuli kokku ligi 12 000 ärksat inimest üle Eesti, et leida üles need teod ja viisid, kuidas elu meie kõigi jaoks paremaks muuta. Mõttetalgutest on tänaseks sündinud mitmed elujõulised algatused ja teod.

Sellel aastal kutsume eestimaalasi nii märkama kui tegema – leiame üles endi kõrvalt need asjad ja teod, mis ootavad tegemist, ka need mõtted, mis eelmisest aastast veel teostamist ootavad. Läheme koos ja teeme ära suurel talgupäeval 1. mail!

Korraldajad:
Kokku on tulnud seitse korraldajat, kes häid eestimaalasi talgutama kutsuvad –
• Riigimetsa Majandamise Keskus
• Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit
• Muinsuskaitse Ümarlaud
• Eestimaa Looduse Fond
• Liikumine Kodukant
• Õnnepank
• kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti
Partneritena löövad kaasa EMT, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Swedbank, Tallinna Vesi, EuroPark, Eesti Rahvusringhääling ja Coca-Cola HBC Eesti.

Igas maakonnas on talgute hõlpsamaks korraldamiseks olemas oma kontaktisik (nn maakondlik koordinaator), kes aitab leida talgujuhtide küsimustele vastuseid.
Maakondlik koordinaator tunneb oma maakonna geograafiat ning on kursis külaliikumisega (külaseltside tegevusega). Ta omab informatsiooni ja oluliste ametnike kontakte, et vajadusel talgujuhte nõustada ning suunata. Samuti oskab maakondlik koordinaator informeerida teisi Teeme Ära toimkondi maakonnas toimuvast ja aktiivgrupi liikmete tegemistest.

Kuidas Talgupäeval kaasa lüüa?
1. Tule talgujuhiks!
Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi korda tegemine, rahvamaja remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine, prügi korjamine, puude lõhkumine või hoopis külaseltsi asutamine ja edasise tegevusplaani ühiselt kokku panek. Talgute korraldaja võib olla iga eestimaalane, ühing või sõpruskond. Muidugi ka ettevõte, omavalitsus või riigiasutus. Kui soovid osaleda, kuid pole head ideed, siis… soovitame rääkida oma sõpradega ja kodukandi inimestega, ühiselt tuleb kindlasti mõtteid, millele oleks tarvis käsi külge panna. Vahel võib mõni nõu varuks olla ka Teeme Ära maakondlikul koordinaatoril (tema kontaktid leiad www.teemeara.ee), samuti leiad samalt veebilehelt rohkem infot ja kontaktandmed.
Oma mõtte saab alates 4. märtsist www.teemeara.ee lehel talguna ära registreerida, kus see peagi ka teistele nähtavaks muutub ning asuda teisi kaasa kutsuma ja talgupäeva ette valmistama.

2. Tule talguliseks!
Juba märtsikuus saab www.teemeara.ee lehel jälgida, milliseid talguid tegusad inimesed erinevates Eestimaa nurkades korraldavad. 1. aprillil avaneb sealsamas ka talgutele registreerimine, kus igaüks saab valida endale südamelähedased talgud ning ennast ja peret-sõpru kirja panna. Registreerida saab end ka Swedbanki kontorites ning raamatukogudes.

3. Tule mängi talgulistele pilli või korralda pidu!
Et päev koos laulu ja pillimänguga lõbusalt õhtusse saata, kutsume üles kõiki aktiivseid inimesi, kelle eestvedamisel 1. mail talgupeod püsti panna. Kõik, kes on valmis omalt poolt talgulistele pidu korraldama, saavad ühendust võtta talgupäeva kultuuritoimkonnaga talgute veebilehel. Esinejad saavad samuti ennast alates 15. märtsist www.teemeara.ee lehel lahkelt kirja panna, et pidude korraldajad saaksid nad üles leida ja kaasa kutsuda. Samasse kohta jõuab üles ka kogu info kohalike talgupidude kohta.

4. Toeta talguid!
Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt - töövahendite, kinnaste, kottide, toidu või joogipoolisega. Ehk on Sul hoopis saun, mille oleksid valmis talguliste jaoks kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust talgute lehe www.teemeara.ee kaudu meelepärase talgu juhiga või talgupäeva korraldusmeeskonnaga..
Iga talgu heaks saab ka raha annetada läbi Minu Eesti fondi. Selleks tuleb kanda raha arveldusarvele 10220081526014 Kodanikuühiskonna Sihtkapital, lisades selgitusse märksõna „Talgupäev” ja talgukoha viitenumber (selle leiab iga talgukoha nime juurest www.teemeara.ee lehel).

Ühine töö liidab, paneb paremini mõistma iseennast ja naabrit, annab võimaluse tunnetada oma juuri ja aitab ühiste jõududega elukeskkonda paremaks teha.
Talgud kui sellised võiksid saada meie igapäevaelu tavaliseks osaks. Õppides teisi tundma, kaovad eelarvamused kauge kandi rahva osas.

Eda-Mai Tammiste
“Teeme Ära” toimkonna liige

Autor: Eda-Mai Tammiste
Kuupäev: 04.03.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee