Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Teeme Ära talgupäev 1. mail 2010

Suurte asjade ära tegemise viis on ikka ja alati olnud teistega koos tegemine. Koos tegutsedes on tehtud põllutöid, ehitatud maju, leitud ühiselt arutades üles need viisid, kuidas koos elamist kõige paremini korraldada. Sellist loomuomast ja rõõmu toovat koos tegemise viisi kannab endas talgute traditsioon.

2008. aastal tegid rohkem kui 50 000 talgulist viie tunniga ära töö, mille tegemiseks oleks kulunud muidu kolm aastat ja palju meie kõigi ühist raha. 2009. aastal tuli kokku ligi 12 000 ärksat inimest üle Eesti, et leida üles need teod ja viisid, kuidas elu meie kõigi jaoks paremaks muuta. Mõttetalgutest on tänaseks sündinud mitmed elujõulised algatused ja teod.

Sellel aastal kutsume eestimaalasi nii märkama kui tegema – leiame üles endi kõrvalt need asjad ja teod, mis ootavad tegemist, ka need mõtted, mis eelmisest aastast veel teostamist ootavad. Läheme koos ja teeme ära suurel talgupäeval 1. mail!

Mis toimub 1. mail?
Talgutel on ajast-aega töö ja lõbu käsikäes käinud, nii on ka talgupäev jagatud 1. mail kahte ossa – töiseks esimeseks pooleks ning lõbusamaks õhtuseks. Iga talgujuht paneb lõplikult paika enda poolt juhitava talgu kulgemise aja ja viisi ning annab kaasalööjatele sellest ka teada. Töine osa saab kestma ligikaudu 4-6 tundi ja lõpeb ühise talguleiva söömisega. Seejärel saavad talgulised mõned tunnid vaba aega, et talguväsimus kontidest peletada - vastavalt oma soovile saab tutvuda ümbruskonnaga, või näiteks turgutada ennast saunaleiliga. Päeva võtavad muusika ja pillimänguga kokku kõikjal Eestis toimuvad talgusimmanid.

Kes korraldavad?
Kokku on tulnud seitse korraldajat, kes häid eestimaalasi talguid korraldama kutsuvad – Riigimetsa Majandamise Keskus, Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Muinsuskaitse Ümarlaud, Eestimaa Looduse Fond, Liikumine Kodukant, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti. Partneritena löövad kaasa EMT, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Swedbank, Tallinna Vesi, EuroPark, Eesti Rahvusringhääling, Elion ja Coca-Cola HBC Eesti.

Kuidas saab talgupäeval kaasa lüüa?

1. Tule talgujuhiks!
Talgud võivad olla pargi või kiigeplatsi korda tegemine, rahvamaja remontimine, kohaliku muinsusmälestise korrastamine või hoopis külaseltsi asutamine ja edasise tegevusplaani ühiselt kokku panek. Oma mõtte saab alates 4. märtsist www.teemeara.ee lehel talguna ära registreerida, kus see peagi ka teistele nähtavaks muutub ning asuda teisi kaasa kutsuma ja talgupäeva ette valmistama.

2. Tule talguliseks!
Juba märtsikuus saab www.teemeara.ee lehel jälgida, milliseid talguid tegusad inimesed erinevates Eestimaa nurkades korraldavad. 1. aprillil avaneb sealsamas ka talgutele registreerimine, kus igaüks saab valida endale südamelähedased talgud ning ennast ja peret-sõpru kirja panna.

3. Tule mängi talgulistele pilli või korralda pidu!
Et päev koos laulu ja pillimänguga lõbusalt õhtusse saata, kutsume üles kõiki aktiivseid inimesi, kelle eestvedamisel 1. mail talgupeod püsti panna. Kõik, kes on valmis omalt poolt talgulistele pidu korraldama, saavad ühendust võtta talgupäeva kultuuritoimkonnaga talgute veebilehel. Esinejad saavad samuti ennast alates 15. märtsist www.teemeara.ee lehel lahkelt kirja panna, et pidude korraldajad saaksid nad üles leida ja kaasa kutsuda. Samasse kohta jõuab üles ka kogu info kohalike talgupidude kohta.

4. Toeta talguid!
Talgute korraldajaid saab toetada materiaalselt - töövahendite, kinnaste, kottide, toidu või joogipoolisega. Ehk on Sul hoopis saun, mille oleksid valmis talguliste jaoks kuumaks kütma? Et oma tuge pakkuda, võta ühendust talgute lehe www.teemeara.ee kaudu meelepärase talgu juhiga või talgupäeva korraldusmeeskonnaga. Endale meelepäraseid talguid saad toetada ka rahaga – täpsed juhendid ja konkreetse talgu viitenumbri leiad talgupäeva veebist.

Kindlasti on talgute korraldamise tradistioon paljudes Harjumaa külades oluliselt pikem, kui viimased paar aastat, kuid mitte igalpool pole see nii. Just sellepärast, et julgustada ka neid, kes seni pole veel talguid korraldanud, kutsun kõiki üles oma talgud registreerima Teeme Ära kodulehel www.teemeara.ee, mitte lihtsalt omakeskis talguid korraldama. Selliselt võite leida oma ettevõtmistele uusi toetajaid ja kaasamõtlejaid.

Minu kodukülas Patikal, Rae vallas, oleme koos teiste aktiivsete inimestega heakorratalguid korraldanud järjepidevalt juba 5 aastat (vahel ka mitu korda aastas) ja korraldame neid ka sellel aastal. Samas just viimastel aastatel on inimeste kaasaaitamise aktiivsus kasvanud. Usun, et suur osa on selles ka kodanikualgatuse Teeme Ära – Minu Eesti poolt tehtaval üleriigilisel teavitustööl.

Heade mõtete ja ideede jagamine sünnitab uusi ideid.
Mina olen oma koduküla talgud juba registreerinud, samuti on toiminud ka Anija, Ellamaa, Kloogaranna, Laulasmaa, Lilli, Maidla, Pärispea, Rebala, Turba, Voose ja paljude teiste Harjumaa külade ja alevike aktiivsed elanikud, kes on planeerinud 1. mai talgupäeva raames oma külas midagi head ära teha. Kindlasti korraldatakse talgud ka Keri saarel, aga ka teistel Harjumaa väikesaartel.

Olen valmis koos oma piirkonna teiste vabatahtlikega meie oskuste ja kogemuste piires abistama teid talgute korraldamisel. Minuga saate ühendust e-posti margus.vain@mail.ee kaudu või telefonil 5114273.

Lugupidamisega,


Margus Vain
Teeme Ära 2010 koordinaator Ida-Harjumaal
MTÜ Kodukant Harjumaa juhatuse liige
Patika ja Kautjala külade külavanem Rae vallast

Küsimused ja vastused

-Kes võiksid talguideid esitada, kas nt vanamemm kel vaja puud riita laduda, võib ka oma ideega lagedale tulla?
Talgupäeva korraldajad omalt poolt ühelegi ideele piiranguid ei pane. Talgute korras võib tegeleda nii ühiste ja avalike objektide korrastamisega kui ka minna appi kellelegi, kes seda abi hädasti vajab. Talgute ülesmärkijaks võib sealjuures olla nii vanamemme naaber kui ka vanamemm ise. Peamine, et inimene, kellele appi minnakse, oleks nõus ja teadlik abistajate tulekust. Samuti, et muistise või objekti omanik on talguplaanidega päri. Siin saab abi ja nõu küsida kas meie maakondlikelt koordinaatoritelt, või ka kohalikust omavalitsusest.

Kogukondlik kooselamine, mis inimestele aastatuhandeid loomulik ja omane on olnud, hõlmab endas nii ühise heaolemise nimel tehtavat, kui ka seda, et minnakse appi neile, kes seda väga vajavad. Kellegi puhtsüdamlik aitamine teeb ju ka iseendal tükiks ajaks meele rõõmsaks.

-Kas need ideed peaksid oma olemuselt olema ühishüve väärtustavad või võivad olla ka omakasupüüdlikud? Millised üldse on tingimused talgu-ideele?
Talguid võib olla mõlemat sorti, otsustavaks saab see, millist lisaväärtust talgute korraldaja sealjuures talgulistele saab ja tahab pakkuda, sest lõpliku otsuse, kellel ta appi läheb, teeb ju iga talguline ise. Selge on see, et kui tegemist on koha ja tööga, millest talgulised hiljem ka ise rõõmu saavad tunda, on kaasalööjaid kergem leida. Samas tuleb küla- või linnarahvas ehk hea meelega appi ka siis kui neile hiljem maitsvat talguleiba pakkuda ja päeva lõpetuseks saun soojaks kütta. Tore oleks kaugemalt tulijatele ka oma kodukandi elu ja ajalugu tutvustada, siis jääb mälestus toredast päevast veelgi sisukam.

-Mida tuleks oma talgute-idees kindlasti ära märkida?
Korraldamiseks oleks vaja esmalt läbi mõelda tehtavad tööd, vajalikud tööriistad, paras osalejate arv ning töödega kaasnevad kulutused ning võimalused neid katta. Talgujuht määrab ära talgupäeva pikkuse, alguse- ja lõpuaja. Kui ei ole teada, tuleb kindlasti uurida, kes on talguobjekti omanik ja kas objekt on muinsus- või looduskaitse all. Selles osas saab Sind vajadusel aidata Teeme Ära maakonna koordinaator (tema kontaktid leiad alates 4. märtsist www.teemeara.ee). Talguideest tasub kindlasti rääkida oma sõprade-tuttavatega, Sinu küla või linnaosa elanikega ning kutsuda neid kaasa ühiselt korraldama.

-Kuidas valite välja käiku minevad ideed ja millised on need põhilised kriteeriumid valikul?
Meie omalt poolt sisulisi piiranguid ei sea. Kõik talgud, mille puhul detailid on läbi mõeldud ja mingisuguseid õiguslikke vm takistavaid asjaolusid ei ole, saavad valituks. Sealt edasi teevad lõpliku otsuse juba inimesed ise - kuhu talgutele nad soovivad appi minna.

Talgute registreerimise süsteem põhineb suuresti meie ühe korraldaja Eestimaa Looduse Fondi pika-ajaliste talgujuhtide kogemusel ning on just seetõttu pikk ja põhjalik, et talgute korraldaja saaks kõik asjakohase juba alguses enda jaoks hästi läbi mõelda. Kindlasti on talgute korraldamine paljude jaoks ka esmakordne kogemus, ning siin püüame omalt poolt aidata kaasa vähemalt selles osas, et küsime talgujuhilt juba registreerimise käigus neid küsimusi, millele mõtlema peaks, et kõik plaanipäraselt sujuks.

Kui talgud on sisestatud, vaatab selle kiiremas korras üle Talgupäeva maakondlik koordinaator ja teeb omalt poolt asja avalikuks. Kõik talgud muutuvad sellest hetkest avalikuks meie veebilehel www.teemeara.ee ning alates 1. aprillist saavad sealsamas kõik huvilised hakata ennast meelepärasele talgule kirja panema. Talgute registreerimine kestab edasi ka aprillikuu jooksul.

Selge on see, et mida paremini läbi mõeldud ja esitatud talguidee on, mida varem see lehele üles pannakse, seda kergem on leida kaasalööjaid-talgulisi. Kindlasti saab oma idee tutvustamiseks teha koostööd kohaliku meediaga ning ka meie maakondlikud koordinaatorid aitavad mitmetele asjakohastele küsimustele vastuseid ja lahendusi leida.

-Mis Te arvate, kui palju talguid 1. mail üle Eesti aset leiab?
Võimatu on esimese hooga öelda, palju talguid ja talgulisi lõpuks 1. maiks kokku tuleb. See sõltub kõik meist endist - palju meis jätkub julgust ja jõudu iseenda seest see algatusvõime üles leida, et tegutsema asuda. Isegi siis kui kunagi pole midagi sellist teinud.

Paljudes Eestimaa paikades on selliseid koostegemise talguid ju tehtud ja ka tehakse pidevalt, eriti kevadeti. Talgupäevaga aga tahaksime need tegemised kokku tuua, et veel tugevamalt koostegemise tunnet tunda. Anda hoogu ka nende asjade tegemiseks, mis siiani oma järge oodanud. Pakkuda talgute korraldamise ja osalemise kogemust ka neile, kes seda veel kogenud ei ole, aga tahaksid.

Seda, palju talguid ja talgulisi antud hetkeks endast märku on andnud, saab üsna pea jälgida ka meie veebilehelt. Sealt saab juba varakult ka endale kõige meelepärasema talgukoha valmis vaadata. Eriti põnevaks läheb tõenäoliselt aprillis, kui talgukohtadele registreerimine avaneb.

-Kui suure osalejate hulgaga arvestate?
Siin on raske prognoose teha - oluline on et kõik head talguideed saaksid täide viidud, kuid palju selleks inimesi vaja, selgub alles siis, kui kõik tulevased talgujuhid on oma plaanid avalikuks teinud. Kindlasti hakkame teemeara.ee kodulehel jooksvalt jagama registreerunud talguliste arvu ja vabade talgukohta arvu, et kõigil oleks võimalik asjade arengul silma peal hoida ning ehk vajadusel ka just sinna appi minna, kus seda kõige rohkem vajatakse.

-Kuidas jagunevad inimesed talgute vahel ja kas igalühel on valikuvõimalus, kuhu ta soovib minna?
Igaüks saab valida meelepärase talgu ja registreerida ennast sinna, kuhu soovib minna. Loomulikult on eelduseks vabade talgukohtade olemasolu - tasub juba varakult meelepärased talgud meie lehelt üles otsida, et aprillis registreerumise avanedes oleks teada, kuhu ennast kirja panna. Samas jätkub uute talgute registreerimine ka aprillis, nii et ei maksa meelt heita, kui märtsikuus midagi köitvat silma ei jää.

-Talgupäev toimub vanas Eesti traditsioonis – pärast tööd toimub ka meelelahutus. Kuidas see hakkab välja nägema? Millist panust inimesed siin anda saavad?
Kutsume üles talgute korraldajaid endid mõtlema, kas nad saavad ehk talgulistele sauna ja pillimängu pakkuda peale töötegemise lõppu. Igas paigas on kindlasti oma muusikud ja andekad-huvitavad inimesed, kellel tuleb hästi välja kas kodukandi lugude jutustamine või hea muusikaga inimeste tuju üleval hoidmine. Talgute juurde on alati käinud ka meeleolukas söök-jook ja tants. Kui talgujuht tunneb, et ta meelelahutust ise talgulistele organiseerida ei jõua, ehk tuleb appi kohalik rahvamaja või kultuuriselts, kes päeva teise poole talguliste jaoks lõbusaks ja huvitavaks teeb.

Seetõttu on siin ka üleskutse kohalikele kultuuriseltsidele ja rahvamajadele - tulla kohalikele talgujuhtidele ja talgulistele appi ning korraldada omalt poolt päeva lõpetuseks üks mõnus simman, kus saab kohalike pillimeeste-muusikute-lauljate oskusi kuulda ning aimu ka selle paiga elu-olust ja ajaloost. Kindlasti on igas paigas talguliste seas inimesi, kes seal esimest korda viibivad või ammu aastaid tagasi sealt lahkunud, ning hea meelega sellest paigast ja inimestest rohkem kuulda tahaksid.

-Millega tuleb talgu-idee väljapakkujal endal arvestada inimeste võõrustamisel?
Talguidee väljapakkuja võiks enda hoole alla võtta inimestele talgusöögi pakkumise, peale töötegemise lõppu. Selleks võib appi võtta naabreid-sõpru, aga miks mitte küsida abi mõnelt kohalikult ettevõtjalt või söögikoha pidajalt. Alati on võimalik ka talgulistega kokku leppida ühise talgulaua katmise, kus igaüks oma nägemise järgi head-paremat kaasa võtab.

Samuti võiks talgupäev endas kanda ka jagatavaid killukesi kohalikust elust-olust ja ajaloost - see annab kohalolijatele rohkem aimu, kus nad toimetavad ning aitavad seda päeva ja paika hiljem erksana meeles hoida.

-Märtsi algusest otsite vabatahtlikke appi talgupäeva korraldusmeeskonda. Kui palju inimesi abiks vaja on ja millised saavad olema nende ülesanded?
Väga hinnatud oleks abilised maakondlike koordinaatorite juurde, kes maakonnas toimuvat toetavad ja vajadusel infot ja inimesi kokku viivad. Ühendust võib võtta otse maakondlike koordinaatoritega meie veebilehel. Väga oodatud on ka asjalikud talgujuhid, kellel endal head talguideed ei ole, aga tahaksid ennast võimaliku talgujuhina üles anda. Neil tasuks ühendust võtta meie talgujuhtide toimkonna pealiku Tarmoga aadressil tarmo@elfond.ee

-Milline oleks Teie sõnum inimestele, miks täita oma vaba päev vabatahtliku tööga ja tulla 1. mail talgutele?
Sest see on üks suurepärane võimalus lähemalt tuttavaks saada ühe Eestimaa paigaga ja tunda koostegemise rõõmu. Selge on see, et inimesed, kes talgutele tulevad on lähemalt tuttavaks saamist väärt - ka need keda juba aastaid tänaval teretanud või kellega koos kontorit oled jaganud. Koos tegemise rõõmu suurendab veelgi teadmine, et lisaks toredale päevale on päeva lõpuks ka midagi vajalikku ja head ära tehtud, mis muidu ehk tegemist olekski ootama jäänud.

Autor: Margus Vain
Kuupäev: 10.03.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee