Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

I Üleriigiline Rahvamajade Mess

23.-24.04.2010.a. Salme Kultuurikeskuses


Eesti Rahvamajade Ühingu eestvedamisel kogunevad esimest korda ajaloos rahvamajade esindajad üle Eesti, et kahepäevasel messil tutvustada laiale avalikkusele oma tegevust ja vahetada kogemusi.


Messi eesmärk on tutvustada rahvamajade tänaseid võimalusi uutele ja vanadele parteneritele, ka neile, kes rahvamajade olemasolust ja tegevusest seni midagi ei teadnud.


Eestis on ligikaudu 350 rahvamaja põhimõttel tegutsevat kultuuriasutust suurtest kultuurikeskustest kuni külamajadeni, kelle igapäevane tegevus paikkondliku kultuurielu hoidjana on hindamatu. Rahvamajades luuakse igal aastal tuhandeid kultuurisündmusi, millede tutvustamine on üks messi eesmärkidest.


Eesti Rahvamajade Ühing loodi 2007. aastal eesmärgiga väärtustada rahvamaju Eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel. Ühingusse kuulub 130 liiget. Kuulutus.


/Lisainfo:/
Jüri Peetson
Rahvamajade messi projektijuht
Kontakt 5113053

Ülle Välimäe
Rahvamajade Ühing
Kontakt 53486882

Autor: Ülle Välimäe
Kuupäev: 17.03.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee