Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kutse volikogu istungile

Kuusalu Vallavolikogu 8. istung toimub kolmapäeval, 31. märtsil 2010 kell 8.15 Kuusalu vallamaja saalis Kiiul.

PÄEVAKORRA PROJEKT:

1. Kohtumine HOLi esindaja Vello Jõgisooga
2. Hariduskomisjoni põhimääruse kinnitamine
3. Korrakaitsekomisjoni põhimääruse kinnitamine
4. Üldharidus-ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise kord
5. Kuusalu valla 2010. aasta eelarve kinnitamine
6. Eluasememäärade piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel
7. Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine 2010. aastaks
8. Kuusalu Vallavolikogu 23.02.2010 otsuse nr 14 „Kolga - Aabla külas asuva Tantsuplatsi kinnistu tasuta kasutusse andmine“ tühistamine
9. Kolga - Aabla külas asuva Tantsuplatsi kinnistu tasuta kasutusse andmine
10. Kuusalu Vallavolikogu 21.08.2002 otsuse nr 97 „Kuusalu valla ja Kaitseliidu vahelise lepingu heakskiitmine“ muutmine
11. Kalme küla Kalmeveski kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2010-2015 vastuvõtmine
13. Kuusalu Vallavolikogu 27.06.2008 määruse nr 12 „Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008 – 2019“ muutmine
14. Vallavara tasuta kasutusse andmine
15. Revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaani kinnitamine

Andres Paomees
Volikogu esimees


Istungi eelnõud

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 25.03.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee