Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Numbrisilt

Kuusalu Vallavalitsuse 19. novembri 2009 korraldusega nr 1085 korrastati Kolga aleviku aadressid.

Valla heakorraeeskirja kohaselt on ehitise omanik kohustatud ehitised varustama korrektsete numbrisiltidega.

Kuusalu Vallavalitsuse tellimusel on valminud Kolga aleviku elamutele uued numbrisildid. Ühe sildi hind 120 krooni. Tasuda saab Kuusalu Vallavalitsuse arvele konto nr 1120050586 märkusega „Numbrisilt”.

Sildid saab kätte Kolga raamatukogust ülekande koopia esitamisel.

Autor: 
Kuupäev: 29.03.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee