Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Teatis - büroo suletakse

Harjumaa kohaliku omavalitsuse asutused
Tallinna linnaosavalitsused

30.03.2010 nr 1.1-08/29841

Teavitame, et 5. aprillil 2010. a suletakse Põhja Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindus Tallinnas Lastekodu tänaval.

Alates 5. aprillist 2010. a saab Tallinnas isikut tõendavaid dokumente, sh kiirdokumente, taotleda Põhja Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo Vilmsi, Sõle ja Narva maantee teenindustes:

Narva mnt 5 – avatud: E-R 9.00-18.00 (suletud iga kuu kolm viimast reedet);
Sõle 61a – avatud: E-R 9.00-18.00 (suletud iga kuu kolm viimast reedet);
J.Vilmsi 59 – avatud: E-R 9.00-18.00 (suletud iga kuu kolm viimast reedet).

Kõik 2. aprilliks 2010. a Lastekodu teenindusest välja võtmata passid ja ID-kaardid saab kätte teenindusest aadressil J.Vilmsi 59 Tallinn.

Isikut tõendavate dokumentide taotlemise ning kodakondsus- ja migratsioonivaldkonna infot saab Politsei- ja Piirivalveameti infotelefonilt 612 3000.

Teeninduste asukohti kaardil on võimalik vaadata Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel http://www.politsei.ee/et/kaart/.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Elmar Vaher
politseikolonelleitnant
prefekt

Ulvi Sööl 612 4006; ulvi.sool@politsei.ee

Autor: Ulvi Sööl
Kuupäev: 01.04.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee