Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavolikogu istungilt 31.03.2010

Kinnitati hariduskomisjoni põhimäärus.

Toimus üldharidus-ja huvikooli hoolekogu liikmete valimise korra I lugemine.

Kinnitati Kuusalu valla 2010. aasta eelarve tulud summas 87 001 225 krooni, finantstehingud summas 2 129 262 krooni ning kulud summas 89 130 487 krooni.

Kehtestati eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel.

Kinnitati kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad 2010. aastaks.

Tühistati Kuusalu Vallavolikogu 23.02.2010 otsus nr 14 "Kolga-Aabla külas asuva Tantsuplatsi kinnistu tasuta kasutusse andmine" ja võti vastu otsus "Kolga-Aabla külas asuva Tantsuplatsi kinnistu tasuta kasutusse andmine".

Muudeti Kuusalu valla ja Kaitseliidu vahelise lepigu heakskiitmist.

Kehtestati detailplaneering Kalme küla Kalmeveski kinnistul.

Võeti vastu Kuusalu valla jäätmekava aastateks 2020-2025.

Muudeti Kuusalu valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019.

Anti tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat Vihasoo Lasteaia-Algkooli ruum MTÜ Vihasoo Haridusseltsile.

Kinnitati revisjonikomisjoni 2010. aasta tööplaan.

Autor: Raja Kadajas
Kuupäev: 06.04.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee