Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 08.04.2010

8. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 11.15, oli päevakorras 24 punkti.

Ehitusluba väljastati Kolga-Aabla külas Kopraoja kinnistu abihoone rekonstrueerimiseks.

Üks korraldus anti hooldusele paigutamiseks, üks sõidukompensatsiooni ja kaks korraldust lapsehoiuteenuse toetuse määramiseks.

Kinnitati Kuusalu valla 2010. aasta eelarve kulude jaotus.

Kinnitati määrus nr 2 "Kuusalu Eakate Kodu 2010. aasta arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine", määrus nr 3 "Kuusalu Keskkooli Spordikeskuse 2010. aasta koolitunni arvestusliku maksumuse kinnitamine", määrus nr 4 "Kuusalu valla haridusasutuste 2010. aasta arvestusliku kohamaksumuse kinnitamine" ja määrus nr 5 "Kuusalu Lasteaia Jussike hoolekogu põhimääruse kinnitamine".

Kinnitati Kuusalu Spordikeskuse hinnakiri.

Vaadati läbi rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 15.04.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee