Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 15.04.2010

15. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 10.30, oli päevakorras 31 punkti.

Detailplaneering võeti vastu Juminda küla Keskküla kinnistul.

Projekteerimistingimused määrati Kolga alevikus endise vallamaja rahvamajaks ümberehitamiseks ja Kaberla küla Tallukmäe kinnistule üksikelamu laiendamiseks.

Ehitusload väljastati Kupu küla Odoli-Kureallika kinnistule ja Kiiu aleviku Lepiku kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Üks korraldus anti kinnistu nime muutmiseks ja üks kinnistu nimede määramiseks.

Kinnitati OÜ Kuusalu Soojus nõukogu liikmed.

Kolm korraldust anti ühekordse sotsiaaltoetuse, kaks tervisetoetuse ja üks korraldus puuetega inimeste toetuse määramiseks.

Vaadati läbi volikogu eelnõud ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 21.04.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee