Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Kuusalu Valla Valimiskomisjoni otsus Kiiu 22. aprill 2010 nr 5

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 19 lõike 2 punkti 3 ja paragrahvi 20 lõike 1, valla valimiskomisjoni 27.10.2009 otsuse nr 10 "Asendusliikmete registreerimine" ja Margo Reiska avalduse (reg 20.04.2010 nr 19-2.2/912) alusel ning võttes arvesse Ülo Krausi suulise nõusoleku, valla valimiskomisjon

o t s u s t b:

1. Peatada volikogu liikme Margo Reiska volitus 22. aprillist 2010 kuni 01. jaanuarini 2011

2. Määrata volikogu asendusliikmeks Kuusalu valla valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel valimisliidu samas ringkonnas kandideerinud valimata jäänud kandidaat Ülo Kraus

3. Volikogu liikme volitused peatuvad ja asendusliikme volitused volikogu liikmena algavad käesoleva otsuse jõustumise hetkest.

4. Otsuse peale võib esitada kaebuse Harju maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul otsuse tegemisest.

5. Otsus jõustub allakirjutamisest.

Autor: Maire Link Kuusalu Valla Valimiskomisjoni esimees
Kuupäev: 23.04.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee