Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Kodutoetus lasterikastele peredele

Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 28. 04.2010 lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu.
Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2010.

Kodutoetuse taotlemise üldised tingimused leiate kirjale lisatud manusest.
SA KredEx kodulehel www.kredex.ee on toetuse taotlemise tingimused ja taotluse vorm saadaval alates 28.04.2010.

Palume teil võimalusel teavitada nimetatud toetuse taotlemise võimalusest oma valla/linna lasterikkaid peresid.

Lugupidamisega

Anu Holmberg
Toetuste projektijuht
SA KredEx
Hobujaama 4
Tel 667 4110
Fax 667 4101

Alates 22.03.2010 tegutseb SA KredEx aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.

KredExile posti teel edastatavad kirjad, sh koostöölepingutes sätestatud muud dokumendid, palume edaspidi saata ülalmärgitud postiaadressile.

KredExi töötajate uued telefoninumbrid on kättesaadavad KredExi koduleheküljel www.kredex.ee.

Autor: Anu Holmberg
Kuupäev: 27.04.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee