Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Vallavalitsuse istungilt 29.04.2010

29. aprilli vallavalitsuse istungil, mis algas hommikul kell 8.15 ja lõppes 9.45, oli päevakorras 17 punkti.

Projekteerimistingimused määrati Kupu küla Kupu kinnistule laohoone ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusluba väljastati Kuusalu aleviku Kupu tee 11 kinnistule üksikelamu ehitamiseks.

Üks korraldus anti kinnistu nime, piiride ja pindala muutmiseks ning üks õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks.

Raha eraldati reservfondist MTÜ-le Pohiranna Leesi Rahvamaja III etapi renoveerimistööde katteks ja MTÜ-le Pärispea Seltsimaja Pärispea seltsimaja I etapi renoveerimistööde kulutuste katteks.

Üks korraldus anti hooldusele paigutamiseks ja üks vältimatu abi toetuse määramiseks.

MTÜ Kuusalu Valla Külade Ühing sai loa Mailaada korraldamiseks Kuusalu alevikus 01.05.2010.

Vaadati läbi volikogu eelnõu ja rida jooksvaid küsimusi.

Autor: Zoja Kostritski
registripidaja
Kuupäev: 03.05.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee