Avaleht | Valla juhtimine | Haridus | Sotsiaal ja tervishoid | Vaba aeg | Ettevõtlus ja turism | Keskkond ja infrastruktuur | Ehitus ja planeerimine
         
Üldandmed  
 
  Kirjeldus
  Rahvastik
  Sümboolika
  Sümboolika hinnakiri
  Privaatsuspoliitika
  Ajalugu
  Aukodanikud
  Sõprussuhted

Teeninduspunktid  
 
  Loksa teeninduspunkt

Teed, transport  
 
  Õpilasliinid
  Bussiliinid
  Teavita halbadest teeoludest
  Kohalikud teed

Töö  
 
  Tööpakkumine
  Tööotsimine

Hajaasustuse veeprogramm

Harju maavanem kuulutas alates 10. maist käesoleval aastal avatuks hajaasustuse veeprogrammi 2010. aasta taotlusvooru Anija, Kernu, Kiili, Kuusalu, Padise ja Raasiku valdades. Toetustaotluste vastuvõtu viimaseks tähtajaks vallavalitsustes on 15. juuni 2010. Programmi eesmärk on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi paranemine. Taotleda saab hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks ning kaevude varustamiseks vajalike tehniliste seadmetega.
Toetust saavad taotleda majapidamiste omanikud ja kasutajad ning valla mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri-ja veeühistu ülesandeid või mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike veega varustamine. Toetuse ülemmääraks on 100 000 krooni ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest. Seega peab taotleja arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Enne taotluse koostamist ja esitamist majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele palume kindlasti tutvuda programmdokumendi ja taotlejale suunatud informatsiooniga Harju Maavalitsuse kodulehel, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt ja programmis osalevate valdade kodulehtedelt.
Programmi maakondlik kontaktisik on Alan Rood tel 611 8789 või e-post: alan.rood@mv.harju.ee, Kuusalu vallas Tõnu Ammussaar tel 606 6377 või 5302 5456.

Programmdokument REGIONAALMINISTRI KÄSKKIRI 12.04.2010 nr 56

Autor: Alan Rood
Kuupäev: 12.05.2010

veel uudiseid

Uudised  
 
  :: Uudiste arhiiv

Vallavalitsuse haldusaktid  
 
  Protokollid
  Korraldused
  Määrused

Vallavolikogu haldusaktid  
 
  Istungite protokollid
  Määrused
  Otsused

 

Mõisa tee 17, Kiiu alevik, 74604 Kuusalu vald | telefon 606 6370 | mobiil 526 7897 | faks 606 6371
reg kood 75033496, konto EE742200001120050586 Swedbank Statistika
veebilehe (kodulehe) muutmine-korrastamine saada e-mail Enno Tammemäe
e-post vallavalitsus@kuusalu.ee